POUKÁŽTE NÁM 2% Z DANE

 

 

 

POUKÁŽTE NÁM 2% Z DANE

tlačivo na 2% pre futbal v ĽUBORČI si stiahnete TU

Ako sa už po minulé roky stalo pravidlom, Telovýchovná jednota Družstevník Vlára Ľuborča bude ako zaregistrované občianske združenie aj v roku 2017 poberateľom 2% podielu daní fyzických a právnických osôb. Toto je jedinečná možnosť ako môžete priamo nasmerovať aspoň čiastku z Vami už odvedených daní za uplynulý rok na konkrétny účel. Bola by to teda iste škoda nevyužiť.

Minulú sezónu sme založiližiacke mužstvo a túto sezónu sme prihlásili aj mužstvo prípravky. Na našu radosť sa táto myšlienka stretla s veľkým záujmom (cca 40 registrovaných), čo ale predstavuje zvýšené náklady na chod klubu.  Práve pre to sa ná Vás obraciame s ešte väčšou žiadosťou ako po minulé roky o Vaše 2% z daní...

 

 

Ak ste zamestnaní:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Môžete to odovzdať i členom vedenia futbalového klubu, ktorí Vám prípadne poradia a i zanesú na príslušný daňový úrad.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:
Marek Koníček
0907278296
tajomník klubu

pripadne na fkluborca@fkluborca.sk

Viac informácií nájdete na : http://www.rozhodni.sk/ a http://www.dvepercenta.sk/

Nové tlačivo pre si môžete stiahnť v ľahko upravitelnej podobe vo formáte pdf

e-mail:  
heslo:
Zabudli ste heslo?