O obci

Z histórie Ľuborče

       Najstaršou písomnou pamiatkou o Ľuborči je listina Nitrianskej kapituly z roku 1242 kde sa nazýva ako Liburcha.. Liborča bola v 19. storočí centrom okolia. Do roku 1900 existovali na územií dnešnej Ľuborče dve dediny: Dvorec (zemianska obec) a Liborča.

       V Liborči bol od roku 1850 notariát a pošta. Do roku 1896 do liboreckého notariátu patril i obvod Nemšová a Bolešov. Roku 1915 bol notariát obce preložený do Nemšovej. už v roku 1839 tu bola židovská synagóga, v ktorej sa schádzali Židia z okolitých dedín. Synagóga bola po 2. Svetovej vojne zbúraná, lebo stratila svoju funkciu.

       Chotár Ľuborče bol už vtedy podobný dnešnému a susedil prevažne s tými istými chotármi: Nemšová, Trenčianska Teplá, Horné Srnie, Kľúčové, Trenčianska Závada a taktiež i Horná aj Dolná Súča

       V roku 1839 podľa sčítania obyvateľov mala Liborča 315 katolíckych obyvateľov a 7 Židov, Dvorec mal 165 katolíkov a 40 izraelitov.

       V roku 1894 odkúpil väčšinu lesov rakúsky veľkostatkár Anton Dreher, pôvodom Rakúšan čo bolo veľmi dôležité pre ďalšie smerovanie obce. Do ľuborčianskej doliny viac ako 60 rokov chodieval vláčik, ktorý zvážal drevo z lesa do depa v Ľuborči. Železnička mala 12 kilometrov a  bola dômyselne vybudovaná tak, že náklad sa z hory pohyboval samočinne, keďže železnička mala prispôsobený spád. Najprv boli vozíky do hory ťahané koňmi, ktoré sa naprázdno vrátili domov, od roku 1925 ťahal vozíky malý rušeň. Podľa Antona Drehera dostala pomenovanie Ľuborčianska dolina - Antonstál. V roku 1945 boli lesy zoštátnené a v roku 1964 bola železnička nahradená asfaltovou cestou.

       Na konci 19. storočia slúžila Dvorcu kompa, ktorá prevážala ľudí cez Váh na prílesko-teplanskú stranu.

       V roku 1900 boli Liborča a Dvorec zlúčené do jednej obce, v roku 1906 bol názov zmenený rastúcou maďarizáciou na Liborcsudvar, až roku 1918 dostala obec opäť názov Liborča. Názov Ľuborča nesie od roku 1948.

V roku 1972 došlo k zlúčeniu Ľuborče a Nemšovej a v 1976 aj k pričleneniu Kľúčového a Trenčianskej Závady.

Štatút mesta bol Nemšovej udelený v roku 1989

 

e-mail:  
heslo:
Zabudli ste heslo?