História

Založenie TJ Tatran Ľuborča

 

Futbalový oddiel vznikol v júni 1949 ako Sokolovský krúžok pri Československom zväze mládeže (ČSM). Na podnet Okresného výboru Československej telesnej kultúry sa na jednej zo schôdzok ČSM hovorilo o možnosti športovania v Ľuborči. Veľkú zásluhu mal na tom p. Anton Bračík, ktorý bol predsedom ČSM. Založený futbalový oddiel mal vtedy 32 členov a niesol meno Tatran Ľuborča.

Prvým predsedom futbalového oddielu sa stal Emil Bakoš, ktorý bol aj hráčom Tiež prvým školeným rozhodcom. Ďalšími členmi boli Augustín Vydrnák, Jozef Koníček, Anton Bračík a tajomníkom bol  Anton Begáň.

Keď sa v roku 1950 začal súťažne v Ľuborči hrávať futbal, bol o hru veľký záujem. Každý nominovaný hráč dával do hry srdce, len aby úspešne reprezentoval obec. Prvým trénerom bol  Rudolf Veľký z Nemšovej a hospodárom Jozef Koníček, ktorý niekedy zaskakoval ako hráč. V začiatkoch sa cestovalo iba na bicykloch. Takto sa cestovalo aj na prvý zápas do Trenčianskej Turnej, kde sme podľahli 6:3 a doma v odvete vyhrali 1:0 práve gólom Jozefa Koníčka.

V tom čase káder Tatrana  Ľuborča tvorili nasledovní hráči : Augustín Vydrnák, Emil Bakoš, Anton Bračík, Ján Kozák(brankár), Ján Gálik, Michal Baránek, Ondrej Minďár, Michal a Stanislav Štefánkovci, Ladislav Blažej, Anton Patka, Vincent Hrnčiarik, Pavel a Ondrej Matejíčkovci, Jozef Schvandtner, Ján Motola, Jozef, Štefan a Vincent Koníčkovci, Vlado Orolin(brankár), Ján Švorec, Ondrej Motola, Anton Gálik.

O čistotu výstroje sa staral Jozef Koníček s manželkou. Každý hráč, keď sa išlo von mal nabalenú v kufríku svoju výstroj. Sklad výstroje bol v tom čase v bývalej trafike pred terajšou reštauráciou.

V roku 1954 na pokyn OVČST sa Tatran Ľuborča spojil s dobrovoľnou športovou organizáciou Tatran Nemšová. Dôvody boli hlavne tie, že bola TJ zadĺžená, teda nedostatok financií a nedostatok hráčov. Týmto sa ukončila činnosť Tatrana Ľuborča.

 

 

Založenie TJ Družstevník  Vlára Ľuborča

 

Píše sa rok 1959 a šport v Ľuborči sa po päťročnej odmlke znova hlási. Po príchode z vojenskej základnej  služby sa vracajú milovníci futbalu Alojz Prekop ml., Štefan a Augustín Koníčkovci, Ondrej Begáň, Ivan Štefánek, a ďalší, aby založili novú TJ zatiaľ s futbalovým oddielom. Utvoril sa nový výbor TJ do čela ktorého sa postavili aj starší ako napr. Jozef Koníček, ktorý mal skúsenosti v Tatrane a pokračoval vo funkcii hospodára, Karol Štefánek, Ján Hritz. Vedúcou postavou bol  Alojz Prekop, ktorý v tomto roku nastúpil do funkcie tajomníka MNV.

Taktiež prevzal i funkciu tajomníka TJ Družstevník Vlára Ľuborča, takže sa mohol úspešne venovať športovej činnosti v obci. Túto funkciu vykonával svedomito a s láskou až do roku 1981, kedy sa odsťahoval z obce do Trenčína. Počas jeho pôsobenia dosiahla TJ veľmi pekné výsledky o čom svedčia i mnohé diplomy a vyznamenania. Stal sa tiež členom OV ČSTV, kde pracoval v rôznych komisiách, bol členom predsedníctva a tiež kratšiu dobu vykonával i funkciu predsedu Okresného futbalového zväzu. Získané skúsenosti prenášal do TJ, ktorá získala titul ­­„Vzorná“ a neskoršie i FO získal titul „Vzorný kolektív.

Činnosť TJ garantovalo už aj založené Jednotné roľnícke družstvo (JRD), pomáhali predsedovia Ladislav Kotrha a hlavne Jozef Adamčík, ktorý pracoval vo výbor TJ.

Utvorením  TJ v roku 1959 sa začala rozsiahla športová činnosť, ktorá pretrváva až podnes.

 

 

Účinkovanie v súťažiach:

 

 

MUŽI

 

      Rok                      Súťaž

1950 – 1954 Okresná súťaž (TATRAN)  

1966 – 1973 II.Trieda(Najvyššia okresná súťaž)

1973 – 1983 I.B  Trieda  ( Krajská súťaž)

1983 – 1985 II.   Trieda  (Najvyššia okresná súťaž)

1985 – 1990 I.B  Trieda  ( Krajská súťaž)

1990 – 1995 Majstrovstvá okresu

1995 – 1998 VI. Liga sever (Krajská súťaž)

1998 – 2000 Majstrovstvá oblasti

2000 – 2005 II. Trieda  Sever

2005 – 2009 Majstrovstvá oblasti – postup do V. ligy

2009 –           V.liga Sever (Krajská súťaž)

 

Tréneri od založenia:

 

Rudolf Veľký (TATRAN), Ján Patka, Anton Šančara, Ján Hritz, Pavel Prekop (1974- 1988), Jozef Bakoš, Miroslav Štefula, Pavol Patka, Peter Ančic, Juraj Řádek, Dalibor Příkazský, Milan Janík, Miroslav Patka, Ján Hudec, Karol Prno,Róbert Pšenčík, Jozef Sabatka  - súčasný tréner

 

 

DORAST

 

      Rok                       Súťaž

1966 – 1977 II.     Trieda   (Okresná súťaž)

1977 – 1988             I. B   Trieda   (Krajská  súťaž)

1988 – 1991 I. A Trieda (Najvyššia súťaž aká sa kedy v Ľuborči hrala)

1991 – 1998 I. B  Trieda / VI. Liga  Sever (Krajská  súťaž)

1998 – 2000 Majstrovstvá  oblasti

2000 – 2001 V. Liga skupina „A“  (Krajská súťaž)

2001 -  2009 Majstrovstvá  oblasti 

 

Tréneri od založenia:

 

Anton Švančara, Ján Hritz, Jozef Bakoš, Miroslav Patka, Milan Janík, Ľudovít Rýger, Miroslav Domin, Pavel Prekop, Jozef Schwandtner, Jozef Sabadka, Richard Patka, František Patka, Ivan Schwandtner, Lukáš Sabadka

 

ŽIACI

 

       Rok            Súťaž

1973 – 1978 III. trieda

1978– 1990  Majstrovstvá okresu (II. trieda)

1990 – 1999 Okresná súťaž – skupina„A"

                        (Najvyššia okresná súťaž bola rozdelená do 5.skupín, ktorých víťazi bojovali o postup do Krajskej súťaže)

1999 – 2002 II. trieda  Skupina „A“

2002 – 2004 Majstrovstvá oblasti

2004 – 2005 Nehrali (nedostatok hráčov)

2005 – 2006 II.trieda Skupina „A“

2006 – 2007 II.trieda Skupina „A“

                        (Hrali pod Hlavičkou SKALKA n/V)

2007 -  2009 Nehrali (nedostatok hráčov)               

2009 – 2010 II.trieda Skupina „A“

                         (TJ TATRAN BOBOT Hrajú pod hlavičkou ĽUBORČE)

 

 

e-mail:  
heslo:
Zabudli ste heslo?